การ์ตูนอัพเดทใหม่

Return of the Frozen Player

5
ตอนที่ 42 24 กันยายน 2021
ตอนที่ 41 24 กันยายน 2021

Star Instructor Master Baek

0
ตอนที่ 7 8 มกราคม 2022
ตอนที่ 6 24 ธันวาคม 2021

Maxed Out Leveling

0
ตอนที่ 16 3 มกราคม 2022
ตอนที่ 15 3 มกราคม 2022

Immortal King of City

5
ตอนที่ 228 5 มกราคม 2022
ตอนที่ 228 5 มกราคม 2022

Doupo Cangqiong

0
ตอนที่ 355 5 มกราคม 2022
ตอนที่ 355 5 มกราคม 2022

Nano Machine

5
ตอนที่ 86 5 มกราคม 2022
ตอนที่ 85 3 มกราคม 2022

Nine Sun God King

5
ตอนที่ 178 3 มกราคม 2022
ตอนที่ 177 28 ธันวาคม 2021

Murim Login

5
ตอนที่ 95 3 มกราคม 2022
ตอนที่ 94 3 มกราคม 2022

Arcane Sniper

5
ตอนที่ 45 3 มกราคม 2022
ตอนที่ 44 24 ธันวาคม 2021

The Book of Lagier

0
ตอนที่ 26 1 มกราคม 2022
ตอนที่ 25 1 มกราคม 2022

Greatest Outcast

0
ตอนที่ 55 30 ธันวาคม 2021
ตอนที่ 54 30 ธันวาคม 2021

Undefeated Ranker

0
ตอนที่ 19 30 ธันวาคม 2021
ตอนที่ 18 30 ธันวาคม 2021

Solo Leveling

4.8
ตอนที่ 179 30 ธันวาคม 2021
ตอนที่ 178 24 ธันวาคม 2021

MookHyang – Dark Lady

5
ตอนที่ 97 30 ธันวาคม 2021
ตอนที่ 96 28 ธันวาคม 2021

Love Rivals Are Becoming Beautiful Every Day

0
ตอนที่ 2 30 ธันวาคม 2021
ตอนที่ 1 12 ธันวาคม 2021

The Undefeatable Swordsman

4.7
ตอนที่ 93 30 ธันวาคม 2021
ตอนที่ 92 26 ธันวาคม 2021