Seinen

AKEBI-CHAN NO SAILOR FUKU

5
ตอนที่ 41 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 40 19 มิถุนายน 2021

Perfect Half

5
ตอนที่ 24 30 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 23 30 กรกฎาคม 2021

แกลกับไดโน – GAL and Dinosaur

5
ตอนที่ 87 25 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 86 25 มิถุนายน 2021

FX Fighter Kurumi-chan

0
ตอนที่ 5 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 4 19 มิถุนายน 2021

Tanikamen หน้ากากเหล็ก

0
ตอนที่ 22 18 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 21 18 มิถุนายน 2021

Dokuzakura

0
ตอนที่ 12 18 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 11 18 มิถุนายน 2021