Sci-fi

Hametsu no Oukoku

5
ตอนที่ 14 13 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 13 13 สิงหาคม 2021

Jinrouki Winvurga

4
ตอนที่ 30 31 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 29 31 กรกฎาคม 2021

Satanophany

5
ตอนที่ 178 7 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 177 31 กรกฎาคม 2021

I Have a Dragon on My Body

5
ตอนที่ 255 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 254 13 กรกฎาคม 2021

Battle Frenzy

5
ตอนที่ 45 7 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 44 30 กรกฎาคม 2021

Survive on a Deserted Island with Beautiful Girls

4
ตอนที่ 33 28 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 32 28 มิถุนายน 2021

Path A waY

0
ตอนที่ 168 31 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 167 31 กรกฎาคม 2021

Future Break Point

0
ตอนที่ 9 30 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 8 30 กรกฎาคม 2021

Swallowed Star

5
ตอนที่ 52 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 51 19 มิถุนายน 2021

Eirun Last Code

0
ตอนที่ 5 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 4 19 มิถุนายน 2021