แฟนตาซี

I Have a Dragon on My Body

5
ตอนที่ 255 13 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 254 13 กรกฎาคม 2021

Supreme Demon Return

5
ตอนที่ 97 31 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 96 11 กรกฎาคม 2021

Rebirth God of War

5
ตอนที่ 172 31 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 171 31 กรกฎาคม 2021

Save & Load no Dekiru Yadoya-San

3
ตอนที่ 13 30 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 12 30 กรกฎาคม 2021

My Vision Becomes Strong

0
ตอนที่ 26 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 25 12 กรกฎาคม 2021

Goddess’s Personal Doctor

4
ตอนที่ 67 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 66 12 กรกฎาคม 2021