ผจญภัย

Solo Leveling

4.8
ตอนที่ 169 14 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 168 24 กันยายน 2021

Nano Machine

5
ตอนที่ 70 9 ตุลาคม 2021
ตอนที่ 69 6 ตุลาคม 2021

Harmonious Emperor is respected

5
ตอนที่ 83 30 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 82 30 สิงหาคม 2021

Song of Taoists and Fairies

5
ตอนที่ 65 25 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 64 25 สิงหาคม 2021