ต่างโลก

Supreme Demon Return

5
ตอนที่ 97 31 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 96 11 กรกฎาคม 2021

Rebirth and Fateful Debt

3.7
ตอนที่ 87 31 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 86 31 กรกฎาคม 2021

I’m Not the Overlord!

5
ตอนที่ 56 18 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 55 18 กรกฎาคม 2021

Rebirth God Of Sword

4
ตอนที่ 27 18 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 26 12 กรกฎาคม 2021

Goddess’s Personal Doctor

4
ตอนที่ 67 12 กรกฎาคม 2021
ตอนที่ 66 12 กรกฎาคม 2021

Isekai Joshi Kangoku

5
ตอนที่ 8 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 7 19 มิถุนายน 2021

Cultivating the supreme dantian

0
ตอนที่ 5 18 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 4 18 มิถุนายน 2021

Fake Cinderella

5
ตอนที่ 2 17 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 1 17 มิถุนายน 2021