คอมเมดี้

Harmonious Emperor is respected

5
ตอนที่ 83 30 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 82 30 สิงหาคม 2021

Song of Taoists and Fairies

5
ตอนที่ 65 25 สิงหาคม 2021
ตอนที่ 64 25 สิงหาคม 2021

Starting From Today I’ll Work As A City Lord

5
ตอนที่ 95 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 94 19 มิถุนายน 2021